Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do życia świeckiego konsekrowanego i misyjnego, według potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić. Kieruj krokami tych, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do święceń albo ślubów opartych na radach ewangelicznych.
Wejrzyj miłościwie na tylu młodych ludzi dobrze przygotowanych i wezwij ich do naśladowania Ciebie. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie będą mogli w pełni urzeczywistnić samych siebie.
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu pośrednictwu Maryi, która jest Matką i Wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam nakazałeś nam prosić. Amen.

Modlitwa o powołania

„Idźcie, jesteście posłani” – te słowa usłyszą na koniec liturgii święceń neoprezbiterzy (nowi kapłani), wyświęceni przez biskupa podczas Eucharystii 25 kwietnia o godz. 10:30 w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu Karłowicach.

Piękna to tradycja, że jako młodzież franciszkańska pragniemy towarzyszyć im nocną modlitwą, by przez całe ich kapłańskie życie to „Chrystus wzrastał, a oni by się umniejszali…” (por. J 3,30). Pomóżmy im przez swoją obecność i modlitwę stać się dojrzałymi sługami Ołtarza i Ewangelii.

Czuwanie rozpocznie się w Piątek 24.04.2015 r. w kaplicy klasztornej o godz. 19:15.
Jest możliwość noclegu /wziąć śpiwór, jedzonko we własnym zakresie/.
Jest możliwość wyjazdu na czuwanie z Góry św. Anny /zgłoszenia telefonicznie do duszpasterzy/.

Zapraszamy!
Niech obecność na tym spotkaniu będzie wyrazem naszej wdzięczności za dobro, którym tak często dzielili się z nami /i z pewnością wciąż będą…/ w czasie wielu rekolekcji „na Górce”.

© 2015 swanna.org | w wolnych chwilach studio
Poznaj nas: