Warunki przyjęcia do zakonu

 

Ideały
 

 

Co musisz posiadać:

1. pisemna prośba o przyjęcie do zakonu (wzór)
2. własnoręcznie napisany życiorys
3. świadectwo chrztu i bierzmowania z adnotacją o stanie wolnym
4. świadectwo moralności wystawione przez księdza proboszcza (formularz)
5. ostatnie świadectwo szkolne
6. karta zdrowia dla kandydatów na studia wyższe w zakonie (formularz)
7. karta zdrowia dla kandydatów na braci zakonnych (formularz)
8. świadectwo dobrego stanu uzębienia
9. dwa zdjęcia legitymacyjne
10. oświadczenie o nieposiadaniu długów i zobowiązań (wzór)
11. kwestionariusz osobowy (formularz) Dokumenty należy adresować do ministra prowincjalnego /o. Alana Brzyskiego (po złożeniu dokumentów, w określonym przez prowincjała terminie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna).

Zobacz:

— Foto z „naszego podwórka”
— FILM -ik o życiu Franciszkańskim
— BLOG POSTULANTÓW
— Strona WWW naszej prowincji

Św. Franciszek

Święty Franciszek jest jedną z najbardziej znanych postaci w hagiografii chrześcijańskiej, kochany i podziwiany w całym świecie, i to nie tylko przez chrześcijan. Osoba świętego Franciszka inspirowała pisarzy, poetów, literatów, artystów, historyków, polityków, reformatorów, rewolucjonistów, a nawet hipisów. Potomni nadali mu różne imiona: drugiego Chrystusa (Pius XI), ikony Chrystusa Ukrzyżowanego (Jan Paweł II), Biedaczyny z Asyżu, miłośnika Pani Biedy, zakochanego w miłości, Serafa z Asyżu, świętego pełnego wyrzeczenia, piewcy doskonałej miłości, brata Słońca, brata całego stworzenia i herolda Wielkiego Króla – Boga. To tylko niektóre, najbardziej znane przydomki świętego z Asyżu. Benedykt XV ogłosił Franciszka patronem włoskiej Akcji Katolickiej (1916 rok), Pius XII współpatronem Włoch (1939), zaś Jan Paweł II patronem ekologów (1979 rok). Święty Franciszek urzekł i oczarował swoją osobą potomnych.

Czytaj więcej

Św. Klara, dziewica, założycielka Zakonu Sióstr Klarysek, patronka radia i telewizji

Asyż – oto miejsce, do którego od ośmiu wieków przybywają liczni pielgrzymi, aby rozważać boską legendę Klary, legendę, która wywarła ogromny wpływ na życie Kościoła i na historię duchowości chrześcijańskiej.

Czytaj więcej

historia zakonu

O zakonie Braci Mniejszych

Nie było ani celem, ani marzeniem św. Franciszka założenie Zakonu. On, który porzucił dostatnie życie, przemieniając się (w 1208 r.) w człowieka wiodącego życie prostego, wędrownego kaznodziei. Głosił – oczywiście za zgodą biskupa asyskiego Gwidona II – nauki pokutne w Asyżu i najbliższej okolicy. W krótkim czasie jednak zaczęli przyłączać się do niego inni ludzie, zafascynowani jego postawą. Powodem popularności Franciszka była, jak się wydaje, jego niezwykła wrażliwość i dobroć, a także umiejętność dostrzegania piękna w całym stworzeniu. Od- czytanie przez niego na nowo – z głębią i prostotą – ubóstwa, cierpienia i Męki Jezusa Chrystusa, jako ideału, który trzeba naśladować aż do końca, przyciągało do Franciszka coraz szersze rzesze ludzi.

Czytaj więcej

Wroclaw_Karlowice

Historia prowincji

Historia nie jest tylko nauką o przeszłości, lecz w pewnym sensie nauką zwróconą ku przyszłości, siłą motoryczną i nauczycielką. Wspaniała maksyma łacińska mówi: „Historia est magistra Vita”. Dzieje Zakonu franciszkańskiego – w tym także naszej prowincji – ukazują usilną pracę apostolską, miłość i poświęcenie dla Boga i braci, solidarność w dążeniu do Harmonii, Piękna najwyższego Dobra. „Prowincja św. Jadwigi w Polsce wywodzi się z prowincji saksońskiej. Rozległość ówczesnej prowincji obejmującej Westfalię, Nadrenię oraz Śląsk utrudniała władzom zakonnym zarządzanie podległymi domami i zakonni- kami, dlatego 21 IX 1893 r. postanowiono o utworzeniu ze śląskich klasztorów we Wrocławiu, Górze św. Anny oraz w Prudniku komisariatu zakonnego, który pozostawałby zależny od macierzystej prowincji.

Czytaj więcej

Weekend w klasztorze

Zapraszamy!

To propozycja dla chłopaków, którzy indywidualnie chcieliby na modlitwie i rozmowie z braćmi, przyglądnąć się bliżej naszemu życiu zakonnemu. Mamy nadzieję, ze czas spędzony w naszych wspólnotach będzie dla Ciebie czasem wyciszenia się, ułatwi Ci rozeznanie swojego powołania, pomoże doświadczyć ducha św. Franciszka… Zapraszamy do skorzystania z tej szansy po wcześniejszym uzgodnieniu z duszpasterstwem lub z o. Augustynem — Magistrem Postulatu w Kłodzku: augustyn_ofm@interia.pl.

Prowincja Zakonu Braci Mniejszych p.w. św. Jadwigi ślaskiej

al. Jana Kasprowicza, 26 51-161 Wrocław
t.: 071/ 3273 550
f: 071/ 3273 555
prowincjal@franciszkanie.com

Klasztor w Kłodzku

Etapy formacji zakonnej

Nie od razu Kraków zbudowano – mówi znane, polskie przysłowie. Nie od razu też ten, który chce zostać franciszkaninem otrzymuje brązowy habit i rusza w świat głosić franciszkowy POKÓJ I DOBRO. Kandydat na brata mniejszgo musi przejść kilka etapów formacji, aby dobrze rozeznać swoje powołanie, oczyścić intencje oraz odpowiednio przygotować się do tych zadań, do których pośle go Pan Bóg posługując się przełożonymi.

Postulat

Od września zeszłego roku mam zaszczyt i radość w tej naszej formacji zakonnej czynnie uczestniczyć. Jestem w postulacie. Czego więc dowiedziałem się o nim z doświadczenia?Czytaj więcej

 

Nowincjat

Jego celem jest to, ażeby nowicjusze poznali sposób życia św. Franciszka, doświadczyli go i przepoili swój umysł i serce duchem Franciszkowym oraz pełniej uświadomili…Czytaj więcej

 

Klerykat / Juniorat?

Wchodząc schodami w naszym Wrocławskim klasztorze, przechodząc na 2 piętro spotka nas napis: KLERYKAT. Chciałbym zaprosić Was na krótki spacer po piętrze gdzie mieszkamy.Czytaj więcej

 

Czym jest juniorat braci zakonnych? Juniorat jest etapem formacji, przygotowującym brata zakonnego do złożenia ślubów wiecznych w Zakonie Braci Mniejszych i do jego przyszłej…Czytaj więcej

 

Franciszkańskie Dni Skupienia

 • FDS-y w Sanktuarium św. Anny 2016

  W ten długi listopadowy weekend Bóg skierował 22 mężczyzn na Górę św. Anny abyśmy skosztowali trochę życia zakonnego. Czas rekolekcji rozpoczęliśmy 10.11 kolacja w refektarzu klasztoru, następnie udaliśmy się do…

 • FDS-y we Wrocławiu 2016

  Miłość Boża przyprowadziła nas na FDS-y (Franciszkańskie Dni Skupienia), które odbyły się w Wrocławiu w WSD ojców Franciszkanów w dniach od 15 do 17 kwietnia. Ten czas rozpoczęliśmy od poznania…

 • Zimowe FDS-y 2016

  Nasze spotkanie Bogiem i drugim człowiekiem w męskim gronie rozpoczęliśmy 5 lutego a zakończyliśmy godzinach południowych 7 lutego. Rekolekcje, których hasłem było: „Boża radość jak rzeka”, rozpoczęliśmy kolacją. Po kolacji…

 • Jesienne FDS-y 2015

  Nasz czas duchowych ćwiczeń i osobistej rozmowy z Bogiem trwał od 13 do 15 listopada. Po kolacji i wprowadzeniu w klimat rekolekcji udaliśmy się do Bazyliki, aby u tronu Strażniczki…