Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W tym roku święcenia diakonatu z rąk arcybiskupa Alfonsa Nossola przyjęli br. Leon i br. Tyberiusz, z kolei nowym prezbiterem został o. Urban. Jak nakazuje wieloletnia tradycja, w piątek poprzedzający dzień święceń, wybraliśmy się z o. Kamilem do Wrocławia na nocne czuwanie. Wieczorem uczestniczyliśmy w Mszy św. koncelebrowanej przez ojców: Kamila, Oskara i Teofila. Podczas kazania o. Kamil podkreślił, że osoba kapłana stanowi wielkie bogactwo dla Kościoła oraz zwrócił uwagę na rolę kapłana. Zachęcił nas również do tego, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie Jezusa: Czy miłujesz mnie?

Po Eucharystii spotkaliśmy się w salce z kandydatami do święceń. Bracia Tyberiusz i Leon zatańczyli dla nas waka waka, z kolei br. Urban opowiedział nam bajkę o żółtym, leworęcznym robaczku i czerwonym, praworęcznym robaczku. Morał bajki był następujący: Nie warto jeść mięsa w piątek. Jeśli mieszkasz w dobrym jabłku, wiatr zawieje, a ciebie robak zje ;) Jak każdy z nas wie, w każdej bajce jest trochę prawdy i trochę nieprawdy ;)

Ostatnim punktem programu była adoracja, przygotowana przez br. Gabriela, która trwała do godziny 23:00. Rano, pełni energii, odmówiliśmy jutrznię i zjedliśmy pyszne śniadanie przygotowane przez brata Rafała. Później o. Kamil wygłosił nam konferencję dotyczącą przebiegu święceń. O godzinie 11:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., podczas której bracia przyjęli święcenia. Podczas kazania arcybiskup zwrócił uwagę, by kandydaci byli nieskazitelni i mocni w wierze. Podkreślił również, by nie szukali własnej korzyści tylko głosili chwałę Chrystusa.

Francuski Ruch Oporu

Pobierz wszystkie zdjęcia