Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Na Kapitułę Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej, która miała miejsce od 6 do 8 listopada br. na Górze św. Anny, przyjechało w tym roku wyjątkowo dużo osób ze wspólnot z Wrocławia, Gliwic, Kędzierzyna-Koźla oraz z nowo reaktywowanej wspólnoty opolskiej. Uradowani nawzajem swoją obecnością, rozpoczęliśmy czas podsumowań owoców minionego roku, a także wzrastanie z hasłem „Przyjąć Słowo Boże takie jakie jest naprawdę – jako Boże, a nie ludzkie”, również przy poznawaniu jego autora – świętego Pawła.

Po kolacji i spotkaniu organizacyjnym, na którym mogliśmy lepiej się poznać, wysłuchaliśmy pierwszej konferencji, wygłoszonej przez ojca Teofila. Była ona o postaci świętego Pawła przed jego nawróceniem, o człowieku wykształconym, światłym, gorliwym do tego stopnie, aby zabijać w imię obrony Jedynego Boga Jahwe. Mogliśmy w końcu usłyszeć tak wiele o niesamowitym świętym, którego listy weszły do kanonu Pisma Świętego i do dziś czytane są na całym świecie. Dzień zakończyła Eucharystia, z kazaniem ojca Kamila o odwadze, roztropności i sprycie sięgania w życiu po to, co najważniejsze – życie wieczne.

Kolejny dzień zaczął się w kaplicy wspólną jutrznią, a następnie razem udaliśmy się na śniadanie i kawę. Jeszcze przed południem, w bazylice św. Anny, mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystej mszy świętej razem z Franciszkańskim Zakonem Świeckim. Napełnieni franciszkańskim duchem, który unosił się w tej świątyni wraz z pieśniami o Franciszku, zeszliśmy do Domu Pielgrzyma na kolejną konferencję. A drugą część historii świętego Pawła, opowiedział ojciec Ezechiel. Przedstawił nam sylwetkę świętego po nawróceniu, powołując się na fragmenty w Piśmie Świętym, lecz również wytłumaczył jakim Paweł był człowiekiem. Następnie skupił się na słowie, które Paweł głosił oraz jego wielkim przesłaniu na cały świat.

Po obiedzie, krótkiej przerwie i wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia, nastąpił kluczowy czas Kapituły – obrady. Były długie, ale niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ zawierały podsumowanie całego roku, plany na przyszłość, przypomnienie zasad i obowiązków, pytania, wnioski, rozwiane wątpliwości i uwagi. Zakończyły się zaproszeniem na Światowe Dni Młodzieży. Po nich bezpośrednio odmówiliśmy nieszpory, zjedliśmy kolację, a po niej osoby, które chciały wstąpić na wyższy stopień miały osobistą rozmowę z Asystentem Prowincjonalnym – ojcem Teofilem. Później integrowaliśmy się w trakcie rekreacji – pełnej radości, wybuchów śmiechu i ogólnego poczucia dobrej zabawy. A cały dzień zakończyliśmy przy Nim, piękną Adoracją, przygotowaną przez RMF z Gliwic.

I nastała niedziela – Dzień Pański. Weszliśmy w nią wraz z poranną jutrznią, a posileni śniadaniem i kawą, mogliśmy przystąpić do rozważania Ewangelii w kręgach biblijnych. Podczas niedzielnej Eucharystii, która wieńczyła to spotkanie, miało miejsce wstępowanie na kolejne stopnie formacji w Rodzinie Młodzieży Franciszkańskiej, która znów się powiększyła wraz z dwiema nowymi postulantkami, jedną osobą na pierwszym stopniu i dwiema na drugim. Towarzyszyła temu radość w sercach i wzruszenie w oczach, takie to piękne. I tak się rozstaliśmy. Kapituła 2015 jest już wspomnieniem, ale takim, które pozostaje na długo. Warto było w niej uczestniczyć!