Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Fotorelacja z Pielgrzymki Ministrantów, Marianek i grup przyparafialnych, która odbyła się w dniach 9-12 czerwca 2017 r. w Domu Pielgrzyma w Górze Świętej Anny.