Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Kapituła Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej 2018

Jedne z ważniejszych rekolekcji dla naszej wspólnoty mamy już za sobą. Był to czas zarówno głębokiej refleksji, jak i umacniania więzi między nami. Ponadto przeprowadziliśmy wybory do zarządu RMF-u oraz wstąpiliśmy na kolejne stopnie formacji.  Zdecydowanie był to bardzo ważny, ale i piękny czas w życiu naszej wspólnoty.

Kapitułę rozpoczęliśmy w piątek, 19 października, wspólną kolacją. Następnie odbyło się spotkanie organizacyjne i rozmowy z asystentem RMF-u dla wszystkich chętnych do wstąpienia na kolejne stopnie formacji. W międzyczasie na Górkę dojechała reszta naszej rodzinki J W pełnym już komplecie udaliśmy do Kościoła Trzech Krzyży, aby odmówić różaniec w intencji Kapituły. Piękne rozważania różańcowe przygotowali dla nas bracia klerycy – br. Francesco i br. Dolindo. Tego dnia nie mogło zabraknąć również Mszy Św. oraz adoracji, by powierzyć Bogu zarówno cały ten czas, jak i wszelkie decyzje, które mieliśmy w trakcie tej kapituły podjąć. Kazanie wygłosił ojciec Kamil, który uczulił nas na to, że gdy jesteśmy z Jezusem to nie musimy niczego się bać. Ponadto powinniśmy być ostrożni w relacjach z ludźmi, którzy odciągają nas od Boga. Po zakończeniu oficjalnych punktów programu, spotkaliśmy w ,,piątce”, czyli naszej rmfowej salce. Z herbatkami w dłoniach, z ciastkami na talerzyku rzuciliśmy się w wir rozmów J Od sierpniowej Pustelni zdążyliśmy się już za sobą stęsknić, stąd mieliśmy sobie dużo do opowiedzenia.

W sobotę, po jutrzni i śniadaniu, wysłuchaliśmy konferencji ojca Rocha, który mówił nam o pokorze, gdyż taki też był temat naszych rekolekcji – ,,Przychodzi do nas w pokornej postaci”.  Ojciec przypomniał nam historię biblijnego Hioba i wskazał na to, że pokora jest stanięciem w prawdzie o sobie. Później odbyły się Obrady Kapitualne w trakcie, których wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności naszych wspólnot lokalnych (Wrocław, Opole, Gliwice) i zarządu w zeszłym roku formacyjnym. Z racji tego, że RMF nie lubi obradować z pustym brzuchem, o 12.30 udaliśmy się na obiad J W trakcie czasu wolnego wielu z nas wybrało się na spacer do Bazyliki Św. Anny. Górka w barwach złotej, polskiej jesieni prezentuje się niesamowicie. Po odpoczynku odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, by następnie wybrać nowy zarząd naszej wspólnoty. Dziękujemy poprzedniej reprezentacji RMF-u za zaangażowanie, oddanie i całe dobro, którego byli autorami. Natomiast nowemu zarządowi życzymy wytrwałości i otaczamy go modlitwą. O 17.15 spotkaliśmy się w kaplicy na wspólnej Mszy Św. Kazanie wygłosił dla nas ojciec Igor, który tłumaczył nam, że katolik nie może być negatywnie nastawiony do drugiego człowieka. Naszym następnym punktem programu był pogodny wieczór w trakcie, którego graliśmy w wiele gier integrujących naszą rodzinkę i dających nam mnóstwo śmiechu i radości. Ba! Bawiliśmy się nawet w klasztorne kalambury! Całą sobotę zakończyliśmy w najpiękniejszy możliwy sposób, czyli adoracją.

Niedzielę, ostatni dzień rekolekcji, rozpoczęliśmy jutrznią. Po niej udaliśmy się na śniadanie, a o 10.00 wzięliśmy udział w kręgu biblijnym prowadzonym przez braci kleryków. Rozważaliśmy Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Szczególnie wzięłam sobie do serca Słowa: ,,A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” (Mk 10, 44-45)  Następnie zebraliśmy się w kaplicy na Mszy Świętej kończącej kapitułę. Kazanie wygłosił dla nas ojciec Teofil, który mówił, że nie wolno traktować swojej władzy, czy  pozycji jako narzędzia do realizacji własnych celów. Zgodnie z Ewangelią, ten, który chce być pierwszym, piastować wysokie stanowiska, powinien s ł u ż y ć. Nie jemu ma się służyć, ale to on w sposób szczególny ma służyć innym! Słowa Ewangelii idealnie zbiegły się z czasem wyborów do Zarządu Prowincji i wyborów samorządowych. Niech wezwanie o byciu sługą będzie wskazówką, dla osób, które zostają obdarzone zaufaniem i wybrane do pełnienia ważnych funkcji. W trakcie Mszy nastąpiło również uroczyste wstąpienie na kolejne stopnie formacji. W tym roku przywitaliśmy w rodzinie 3 nowe osoby, które wstąpiły na postulat. Witamy! Dobrze, że jesteście!

Po obiedzie nadszedł czas pożegnań i powrotu do domu. Trochę żal było wyjeżdżać … ale jaka miła jest świadomość, że ma się taką wspaniałą Rodzinę.

Magdalena Wedler