Wielkopostne Dni Skupienia

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

W czasie tegorocznych Wielkopostnych Dni Skupienia będziemy chcieli odpowiedzieć w bardzo osobisty sposób na pragnienie miłości i bliskości Jezusa. Będziemy chcieli zobaczyć kim chce, abyśmy My byli dla Niego i kim On dla Nas. Zapraszamy serdecznie!

70zł

WDS Ewangelizacyjne

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Te rekolekcje są znakomitą okazją dla młodego człowieka, by mógł on w gronie równieśników, zastanowić się nad swoim życiem i odpowiedzieć sobie na pytanie o sens swojej wiary; potraktować je można jako rekolekcje dla szkół, katechumenów albo dla grup przyparafialnych.

75zł

WDS dla studentów i młodzieży pracującej

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

W czasie tegorocznych Wielkopostnych Dni Skupienia będziemy chcieli odpowiedzieć w bardzo osobisty sposób na pragnienie miłości i bliskości Jezusa. Będziemy chcieli zobaczyć kim chce, abyśmy My byli dla Niego i kim On dla Nas. Zapraszamy serdecznie

70zŁ

WDS-y dla RMF-u

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Modlitwa, post, jałmużna – TYLKO te trzy słowa i AŻ te trzy słowa będą nam w tym roku towarzyszyły w przeżywaniu Wielkiego Postu.

70 zł

WDS Ewangelizacyjne

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Te rekolekcje są znakomitą okazją dla młodego człowieka, by mógł on w gronie równieśników, zastanowić się nad swoim życiem i odpowiedzieć sobie na pytanie o sens swojej wiary; potraktować je można jako rekolekcje dla szkół, katechumenów albo dla grup przyparafialnych.

75zł

WDS-y dla RMF-u

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Wielkopostne Dni Skupienia dla Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej. W tym świętym czasie 40-dni, który daje nam Kościół chcemy spotkać się i zbliżyć się do Boga przez przykład życia św. Franciszka z Asyżu. Asyż to konkretne miejsce, w którym żyło tylu świętych z Franciszkiem i Klarą na czele. W czasie tych rekolekcji chcemy w naszych konferencjach zabrać...

70 zł

WDS Ewangelizacyjne

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Te rekolekcje są znakomitą okazją dla młodego człowieka, by mógł on w gronie równieśników, zastanowić się nad swoim życiem i odpowiedzieć sobie na pytanie o sens swojej wiary; potraktować je można jako rekolekcje dla szkół, katechumenów albo dla grup przyparafialnych.

85zł

WDS-y dla RMF-u

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Wielkopostne Dni Skupienia dla Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej. W tym świętym czasie 40-dni, który daje nam Kościół chcemy spotkać się i zbliżyć się do Boga przez przykład życia św. Franciszka z Asyżu.

75 zł

WDS-y Ewangelizacyjne

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Te rekolekcje są znakomitą okazją dla młodego człowieka, by mógł on w gronie równieśników, zastanowić się nad swoim życiem i odpowiedzieć sobie na pytanie o sens swojej wiary; potraktować je można jako rekolekcje dla szkół, katechumenów albo dla grup przyparafialnych.

80zł

WDS-y dla RMF-u

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

Wielkopostne Dni Skupienia dla Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej. W tym świętym czasie 40-dni, który daje nam Kościół chcemy spotkać się i zbliżyć się do Boga przez przykład życia św. Franciszka z Asyżu.

75 zł

WDS-y dla studentów i młodzieży pracującej

Góra św. Anny Jana Pawła II, Góra Świętej Anny

  Zapraszamy na Wielkopostne Dni skupienia dla Studentów i Młodzieży pracującej. Tematem przewodnim będzie Nadzieja. W tym czasie Wielkiego Postu razem z naszymi gośćmi będziemy chcieli dotknąć tajemnicy Cierpienia, opartej na nadziei chrześcijańskiej. Zarezerwuj sobie czas i pozwól, aby ten czas Postu był dobrym przygotowaniem na Zmartwychwstanie Pana.   Zapisy: duszpasterstwo.swanna@gmail.com koszt: 80 zł. Początek...

80 zł